Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Nieuwsbrief 2 juli 2013

Klik op de lees verder link om de nieuwsbrief van 2 juli te bekijken.

Datum: 2 juli 2013

Beste,

Graag willen wij u, als geïnteresseerde en mogelijk toekomstige bewoner van het Marinehospitaalterrein (MHT) Overveen, op de hoogte stellen van de resultaten van de woonenquête.

In de afgelopen twee maanden hebben zich circa 550 belangstellenden via de website aangemeld als geïnteresseerde. Van deze mensen hebben circa 375 geïnteresseerden hun eerste woonwensen kenbaar gemaakt doormiddel van het invullen van de woonenquête. De enquêtes zijn door AM geanalyseerd en de wensen die hier uit naar voren zijn gekomen, worden gebruikt om het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitplan af te ronden. Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden op de website en zullen tevens de mogelijkheid krijgen om hun woonwensen via de enquête kenbaar te maken.

Inmiddels hebben wij een eerste analyse gemaakt van de woonenquête. Samengevat heeft dit de volgende uitkomst:

Van de inschrijvers is bijna iedereen geïnteresseerd in een woning op het MHT. Slechts enkele personen hebben zakelijke interesse of zijn als omwonende benieuwd naar de voortgang en plannen op het MHT. Van deze geïnteresseerden blijken de meeste mensen binnen 2 jaar te willen verhuizen. De voorkeur voor de stijl van de bebouwing is de Overveense architectuurstijl gebleken, overigens hebben wij ook een beeld met een moderne architectuurstijl uitgewerkt. Dit beeld is terug te vinden op de website.

Overveense architectuur
Overveense architectuur

Ongeveer de helft van de inschrijvers is samenwonend, daarnaast hebben ook gezinnen en eenpersoonshuishouden zich als geïnteresseerde ingeschreven. Door de diversiteit van de samenstelling van de huishoudens is er een brede interesse in verschillende woonproducten. De behoefte aan appartementen op deze locatie is een duidelijk signaal. Tevens is er behoefte aan rijenwoningen, twee onder één kapwoningen en vrijstaande woningen. Waarbij de voorkeur uitgaat naar het privé parkeren direct aansluitend in de achtertuin. Meer dan de helft geeft aan één auto te hebben en ongeveer 1/3 van de huishoudens heeft een tweede auto.

Op de vraag waar de mensen willen wonen op het Marinehospitaalterrein gaat de meeste voorkeur uit naar deellocatie A (het rode gebied). De volgorde van de ontwikkeling van de verschillende locaties is nog nader te bepalen.

Tevens gaat de meeste interesse uit naar casco woningen met een scherpe VON prijs en is er grote voorkeur om de woningen duurzaam en energiezuinig te bouwen. De meeste mensen bleken interesse te hebben in een 10 jarig servicecontract voor onderhoud van hun woning. De behoefte aan een speelterrein op de locatie blijkt beperkt.

het rode deellocatie optie parkeren in achtertuin moderne architectuur
De rode deellocatie Optie parkeren in achtertuin Moderne architectuur

Vervolg traject:
Indien gewenst zullen wij in de komende periode de geïnteresseerden middels voorstellen en/of enquêtes bevragen over de verdere uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan. Tevens zullen wij een aanzet maken van de eerste uitwerking van de verschillende woningtypes. Het ligt in de planning om in september via een inloop middag/avond het Stedenbouwkundig Plan en de woningtypes aan u te presenteren. Wij zullen u hiervoor een uitnodiging sturen.

Het stappenplan:
U als geïnteresseerde in MHT in een vroeg stadium bij het ontwikkelproces betrekken, is een nieuwe weg die wij met u allen zijn ingeslagen. Het voordeel is dat wij samen met u de planontwikkeling kunnen uitwerken zodat dit aanluit op de woonwensen. Wij hebben het proces zoveel mogelijk willen uitschrijven in een stappenplan, zodat u weet wanneer u iets van ons kunt verwachten. Echter is het proces aan wijzigingen onderheven en kan deze tussentijds worden aangepast. Bij wijzigingen in het stappenplan zullen wij u via nieuwsbrieven op de hoogte stellen. Deze is inmiddels bijgesteld en u kunt hier het nieuwe stappenplan bekijken.

IJs cadeaubonnen
De 10 ijsbonnen, welke bij de nieuw geopende ijssalon ‘Luciano’ aan de Bloemendaalseweg 267 in Overveen te besteden zijn, zijn inmiddels verloot. De gelukkigen hebben wij hierover al geïnformeerd en de ijsbonnen zijn inmiddels per post naar hun verstuurd. Wij willen iedereen die de enquête heeft ingevuld bedanken en de gelukkigen nogmaals feliciteren met hun cadeaubon:

• De heer F. van Anraat

te Aerdenhout

• Mevrouw K. Houwer

te Haarlem

• Mevrouw A. Boersma

te Haarlem

• De heer J.J.H. van Leuven

te Driehuis NH

• De heer J. Dijkstra

te Haarlem

• De heer T.A. Vambersky

te Overveen

• De heer P. de Graaf

te Amsterdam

• De heer F. Verhulst

te Haarlem / Utrecht

• De heer D. Hekman

te Putten

• De heer B.J. Waardijk

te Amsterdam

Verder willen wij aangeven dat wij voor vragen met betrekking tot de ontwikkeling van het MHT, te bereiken zijn per mail via MHT@am.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Carla Pereira
AM Noordwest

Voor meer informatie: www.marinehospitaalterrein.nl

 
 

 

  
 

13-06-2016Eindelijk bouwen aan Vijverpark Overveen
05-04-2016Marinehospitaalterrein in het nieuws
28-01-2016Nieuwsbrief januari 2016
22-10-2015Nieuwsbrief oktober 2015
22-04-2015plattegonden appartementen