Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Nieuwsbrief december

Klik op de lees verder link om de nieuwsbrief van 11 oktober te bekijken.

 

 

Als geïnteresseerde van het project Marinehospitaalterrein (MHT) informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen van dit project. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het verder ontwikkelen van uw nieuwe woonbuurt, een prachtige buurt waarin wij uw woonwensen én de wensen van de omwonenden samen laten smelten. Al deze elementen worden opgenomen in het Stedenbouwkundig Plan, het Bestemmingsplan en in de verkaveling van het plan.
Op basis van de hiervoor genoemde plannen kan met de gemeente Bloemendaal de koopovereenkomst van de grond opgesteld worden. Begin volgend jaar zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Wij vinden het belangrijk een woning te ontwikkelen die zorgvuldig is afgestemd op de woonwensen van de toekomstige bewoners met een juiste - marktconforme - prijs-/kwaliteit verhouding.
En dat willen we ook realiseren door u al in een vroeg stadium te betrekken in het ontwikkelingsproces waarbij we een goed beeld krijgen van uw specifieke woonwensen. Hierdoor kunnen we heel klantgericht uw woning ontwikkelen, zodat u zich straks echt helemaal thuis voelt in uw nieuwe woonbuurt. Tegelijkertijd beseffen we dat uw geduld wellicht wat meer op de proef wordt gesteld, omdat u soms langer moet wachten voordat wij de volgende stap in het planproces kunnen presenteren.

Actuele stand van zaken
In de tussenliggende periode houden wij u via nieuwsbrieven en de website op de hoogte van de stand van zaken. Het stappenplan op de website geeft u een actueel inzicht in het nog te doorlopen proces. Deze is echter aan wijzigingen onderhevig omdat de nieuwe woonbuurt met meerdere organisaties wordt vormgegeven. Dat betekent ook dat op bepaalde moment in het proces vertraging of versnelling kan ontstaan.

Stedenbouwkundig Plan (SP)
Het SP is voortgekomen uit een intensief samenwerkingsproces met de gemeente Bloemendaal, Mulleners + Mulleners architecten en in de klankbordgroep met omwonenden. Ook uw wensen met betrekking tot de nieuwe woonomgeving zijn door het toepassen van ‘Crowdsourcing’ in het SP verwerkt. Wilt u meer weten over ‘Crowdsourcing’? Klik hier voor meer informatie.

In het SP zijn de kaders en randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van de plannen vastgelegd. Dit zijn in feite de spelregels voor de ontwikkeling voor de nieuwe woonbuurt.

Het SP is inmiddels door de ambtenaren van de gemeente getoetst maar moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Zodra dit is gebeurd, zullen wij u hierover informeren waarna het SP ter inzage op de website worden geplaatst.

De voorkeurformulieren
De afgelopen periode hebben wij meerdere voorkeurformulieren ontvangen. Geïnteresseerden die voor 1 november een voorkeurformulieren bij ons hebben ingeleverd, krijgen voorrang in het verdere verkoopproces. De voorkeuren waren goed verdeeld over de verschillende woningtypes waardoor een woonomgeving zal ontstaan met een diversiteit aan bewoners.

Binnen de kaders en randvoorwaarden van het SP zijn wij momenteel bezig uw voorkeuren, zoals u deze op uw voorkeurformulier heeft aangegeven, te vertalen naar een verkaveling van het plan.

Digitale enquête
Omdat wij het verkavelingsplan en de basisplattegrond in de komende periode definitiever willen uitwerken, zullen wij de geïnteresseerden die een voorkeurformulier hebben ingeleverd, via een digitale enquête per woningtype een aantal vragen stellen. Wij hopen dat u hieraan wilt deelnemen zodat we tot een basisplattegrond kunnen komen die nauw aansluit op de meeste wensen.

Eerst moeten de verkaveling en basisplattegrond worden uitgewerkt, waarna de bouw- en kavelnummers met een bijbehorende basis koopsom kunnen worden vastgesteld. Vervolgens kunt u zich inschrijven op het plan. Nadat u een bouwnummer heeft ontvangen, worden individuele gesprekken gevoerd om in de basisplattegrond uw woonwensen te vertalen naar een definitieve en op maat gemaakte individuele plattegrond. De eerste gesprekken zullen naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal 2014 gaan plaatsvinden.

Financiering en verkoop bestaande woning

Financiering:
Stel u op de hoogte van de nieuwe hypotheekvoorwaarden en check of de financiering voor de aankoop van een woning mogelijk is. Neem contact op met Beta Financiële Diensten voor de mogelijkheden.

Beta financiele Diensten
T: 023-8 200 300
E: info@betafd.nl
I: www.betafd.nl

Verkoop bestaande woningen:
Heeft u een bestaande woning en wilt u deze verkopen voordat u een besluit neemt over de aankoop van een nieuwe woning. Neem dan nu contact op met JRS makelaars of van Michiel van Maanen Makelaardij over de verkoopbaarheid van uw woning en de mogelijke verkoopprijs.

JRS Makelaars
T: 023-525 90 91
E: info@jrsswenmakelaars.nl
I: www.jrsmakelaars.nl

 

Michiel van Maanen Makelaardij
T: 023-584 21 71
E: info@mvmmakelaardij.nl
I: www.mvmmakelaardij.nl

Een nieuwe buurt, een nieuwe naam
Zoals u weet willen wij u graag betrekken bij de projectnaam van uw nieuwe woonbuurt. Wij hebben verschillende namen ontvangen en willen de enthousiaste bedenkers hiervoor alvast bedanken. Door hier te klikken kunt u de ingestuurde projectnamen bekijken en tevens uw stem uitbrengen. Wij willen u vragen vóór 31 december 2013 uw stem uit te brengen op de naam welke u het beste bij de woonbuurt vindt passen. Op onze site kunt u de top-5 namen van de stemming volgen.

Voor nadere informatie of vragen over het project kunt u ons bereiken op ons mailadres MHT@am.nl

Met vriendelijke groet,
namens het team Marinehospitaalterrein,

Carla Pereira
AM b.v. Noordwest

Voor meer informatie: www.marinehospitaalterrein.nl

 
 
 

Volg AM via Twitter: twitter.com/InspiringSpace
Al het actuele aanbod van AM vindt u ook op Niki.nl

Niki.nl http://twitter.com/InspiringSpace
 

13-06-2016Eindelijk bouwen aan Vijverpark Overveen
05-04-2016Marinehospitaalterrein in het nieuws
28-01-2016Nieuwsbrief januari 2016
22-10-2015Nieuwsbrief oktober 2015
22-04-2015plattegonden appartementen