Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Nieuwsbrief januari 2014

Klik op de lees verder link om de nieuwsbrief te lezen.

MarineHospitaalTerrein - Nieuwsbrief

 

 

Geachte geïnteresseerde,

Als geïnteresseerde van het project Marinehospitaalterrein (MHT) informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen van dit project. Eind 2013 hebben wij het Stedenbouwkundig Plan, het Beeldkwaliteitplan, de Bouwenveloppen en het ontwerp bestemmingsplan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeente. Deze stukken liggen thans ter beoordeling bij de gemeente, wij verwachten dat de gemeenteraad hier in het eerste kwartaal van 2014 een besluit over zal nemen.

Dit jaar wordt dus voor ons en voor u een bijzonder MHT-jaar! Dit jaar zullen wij samen met u uw woning ontwikkelen. Doordat de ervaring heeft geleerd dat het ontwerp- / ontwikkelproces van een woning niet in een week is afgerond zal geduld een schone zaak blijken te zijn.

Stedenbouwkundig Plan (SP)
In het SP zijn de structuur, de aansluiting op de omgeving, randvoorwaardenkaart (getoetst door middel van voorbeeldverkavelingen), de ontsluiting, de openbare ruimte en de overgang openbaar-privé uitgewerkt en in nauwkeurige samenhang vastgelegd.

Beeldkwaliteitplan (BKP)
Het BKP formuleert ambities ten aanzien van de beeldkwaliteit van de woningen en de openbare ruimte op zich en als onderdeel van hun omgeving.
De kwaliteitseisen vormen toetsbare en werkbare richtlijnen voor het ontwerp van de beoogde bebouwing en inrichting van het openbaar gebied.
De geformuleerde beeldkwaliteit is gericht op het creëren van samenhang en identiteit.

De Bouwenveloppen (BE)
De BE is een specifieke uitwerking van het SP, BKP en ontwerp bestemmingsplan. De voornoemde drie documenten geven algemene aanwijzingen en richtlijnen voor bebouwing. In het BE wordt verbeeld wat dit concreet betekent voor het specifieke deelgebied.

Ontwerp Bestemmingsplan (BP)
Een BP bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt in dit plan voor elke bestemming aangegeven of en zo ja binnen welke regels gebouwd mag worden.

Klik hier om de vier producten over uw nieuwe woonomgeving op de website in te kunnen zien.

Digitale enquêtes
Omdat wij het verkavelingsplan en de basisplattegrond in de komende periode definitiever willen uitwerken, zijn wij bezig met de voorbereiding van een nieuwe (digitale) enquêtes. Wij zullen de geïnteresseerden die een voorkeurformulier hebben ingeleverd, binnenkort via een digitale enquête per woningtype een aantal vragen stellen. Op basis van de resultaten van deze enquêtes willen wij een schetsontwerp van de basisplattegrond per woningtypen uitwerken. Wij hopen dat u hieraan wilt deelnemen zodat het schetsontwerp van de basisplattegrond aansluit bij uw woonwensen.

Nadat het verkavelingplan en de basisplattegronden zijn uitgewerkt, kunnen kavelnummers met een bijbehorende basis koopsom worden vastgesteld. Op basis hiervan kunt u zich inschrijven op een kavelnummer in het plan. Indien u voor een kavelnummer bent ingeschreven, kunt u een reserveringsovereenkomst met ons sluiten. Op basis van deze reserveringsovereenkomst gaan wij exclusief met u in gesprek om uw woning verder uit te werken zodat deze voldoet aan uw eigen woonwensen en budget. De eerste gesprekken van de grondgebonden woningen zullen naar verwachting vanaf april 2014 gaan plaatsvinden.

Voor nadere informatie of vragen over het project kunt u ons bereiken op ons mailadres MHT@am.nl

Met vriendelijke groet,
namens het team Marinehospitaalterrein,

Carla Pereira
AM b.v. Noordwest

Voor meer informatie: www.marinehospitaalterrein.nl

 

13-06-2016Eindelijk bouwen aan Vijverpark Overveen
05-04-2016Marinehospitaalterrein in het nieuws
28-01-2016Nieuwsbrief januari 2016
22-10-2015Nieuwsbrief oktober 2015
22-04-2015plattegonden appartementen