Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Nieuwsbrief september 2014

Klik op de lees verder link om de nieuwsbrief te lezen.

 

Header
 

Geachte geïnteresseerde,,

Op 4 juli jl hebben wethouder mevrouw Marjolein de Rooij en onze directeur Ronald Huikeshoven hun handtekeningen gezet onder de koop- en realisatieovereenkomst.

Dit heugelijke feit heeft op het voormalige Marinehospitaalterrein plaats gevonden. Het was stralend weer, vast een goed voorteken!

Handen schudden

Er werden wederzijds geschenken overhandigd. De gemeente Bloemendaal heeft als symbool de eerste twee bakstenen gegeven. AM heeft op zijn beurt de gemeente twee vogelhuisjes aangeboden, die inmiddels in het project een mooi plekje hebben gekregen.

Vogelhuisje

v.l.n.r.: Tames Kokke, Ronald Huikeshoven, Marjolein de Rooij

De woonenquêtes
Op dit moment worden woonenquêtes nog steeds verstuurd en ingevuld door de geïnteresseerden van MHT. Het invullen van de woonenquêtes kan nog tot eind oktober.

De input uit de enquêtes zal door Mulleners + Mulleners Architecten uitgewerkt worden naar de basisplattegronden van de verschillende woningen, het schetsontwerp van de gevels en de definitieve verkaveling.

Tussentijds willen wij op een inloopmarkt, deze schetsontwerpen aan u presenteren. U wordt op de inloopmarkt, welke voor het eind van dit jaar georganiseerd zal worden, tevens in de gelegenheid gesteld verder met ons van gedachten te wisselen over deze schetsontwerpen.

Belangrijk te nemen stappen voor start bouw
De behandeling van het ontwerp bestemmingsplan (BP) staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober a.s.. Vervolgens zal deze ter inzage worden gelegd en de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Bij het voorspoedig doorlopen van deze procedure zal het BP in het tweede kwartaal van 2015 onherroepelijk worden waarna aansluitend de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) kan worden verleend.

Bij het voorspoedig doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en een onherroepelijk verkrijgen van de omgevingsvergunning verwachten wij in het derde kwartaal van 2015 te starten met de bouw.

Maquette
Voor het Stedebouwkundig Plan is een maquette gemaakt welke op het gemeentehuis stond. Inmiddels is deze verhuisd en bij JRS makelaars kantoor Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 139 te bewonderen.

De maquette is indicatief en gebaseerd op een mogelijke verkaveling, maar geeft toch een mooi beeld van hoe de buurt op deze locatie eruit gaat zien. U bent van harte uitgenodigd deze te komen bekijken.

Welke voorbereiding kunt u alvast treven?
Moet u uw huidige woning (alvast) verkopen? Wat is uw huis in de huidige markt waard? Maar wanneer is het beste moment uw huis te verkopen? Kunt u alvast de financiering regelen? Gaat er volgende jaar veel veranderen op gebied van financieringen en hoe zit het met bijvoorbeeld het vervallen van de op dit moment nog geldende regeling over belastingvrij schenken t.b.v. het financieren van uw woning?

Voor antwoorden op deze vragen en handige tips ter voorbereiding op de start verkoop van het MHT, zullen wij in de volgende nieuwsbrief makelaars Hans Rutte, Michiel van Maanen en financieel adviseur Bas Wassenberg het woord geven.

Voor nadere informatie of vragen over het project kunt u ons bereiken op ons
mailadres MHT@am.nl

Met vriendelijke groet,
Namens team Marinehospitaalterrein

Carla Pereira  

Carla Pereira
Klantadviseur

Tel:   030 6097222
E-mail:   MHT@am.nl

Voor meer informatie: www.marinehospitaalterrein.nl

 
 
 

 

 
 

Volg AM via Twitter: twitter.com/InspiringSpace
Al het actuele aanbod van AM vindt u ook op Niki.nl

Niki.nl http://twitter.com/InspiringSpace
 

13-06-2016Eindelijk bouwen aan Vijverpark Overveen
05-04-2016Marinehospitaalterrein in het nieuws
28-01-2016Nieuwsbrief januari 2016
22-10-2015Nieuwsbrief oktober 2015
22-04-2015plattegonden appartementen