Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Nieuwsbrief december 2014

Klik op de lees verder link om de nieuwsbrief te lezen.

Header
 

Geachte geïnteresseerde,

In deze nieuwsbrief vertelt architect Ton Mulleners van Mulleners + Mulleners Architecten over het interactieve samenwerkingsproces met omwonenden.

Architect Ton Mulleners maakt tussenbalans op van uitdagend interactief proces ‘De mensen willen de klassieke Overveens stijl. Punt.’

Een plan als het Marinehospitaalterrein haal je niet zomaar van de plank. Dat komt doordat het nauwkeurig ingepast moet worden in de bestaande omgeving en doordat veel waarde wordt gehecht aan de wensen van omwonenden en belangstellenden. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan heeft goedgekeurd, maakt architect Ton Mulleners een tussenbalans op. "Dit is het meest intensieve interactieve ontwikkelproces uit mijn loopbaan."

Architect Ton Mulleners

Architect Ton Mulleners

In de afgelopen jaren zijn er zo'n twintig interactieve bijeenkomsten met omwonenden geweest, legt Ton uit. "En dat zijn niet zomaar omwonenden. Er zitten advocaten en bekende Nederlanders tussen die goed gebekt zijn, en ook heel goed weten wat ze willen. Dit is van meet af aan een interessant en uitdagend traject geweest. Inmiddels heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan goedgekeurd. We maken samen dus echt vorderingen."

Veel maatwerk
De inpassing in de omgeving komt neer op heel veel maatwerk, en op een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen. "We borduren voort op wat er in de omgeving staat", zegt Ton. "Veel vrijstaande woningen en tweekappers. Aan de kant van Hogeschool Inholland komen de appartementen. Dat past bij de massa van het schoolgebouw. De appartementen zorgen er ook voor dat je vanuit de wijk het gebouw van Inholland nauwelijks kunt zien." Tevens hebben de appartementen hierdoor allen uitzicht op het park.

Klassieke Overveense stijl
De villa's, tweekappers en gezinswoningen krijgen, zoals de omwonenden en belangstellenden willen, de typisch Overveense stijl: negentiende-eeuws, met overhangende kappen, houten erkers, consoles en arcades. Ook de appartementen worden ingepast in de omgeving, met een afnemende massa in de richting van het spoor. "De omwonenden zijn er altijd heel duidelijk over geweest: zij willen in het hele wijkje de klassieke Overveense stijl. Punt."

Hoogteverschillen
De woningen in MHT komen aan twee speelse waterpartijen, op voldoende afstand van elkaar en van de bestaande bebouwing. "De verkaveling voegt zich als het ware naar die waterpartijen", zegt Ton. "Een extra uitdaging leek de eis om zo veel mogelijk van de grond die we uit het gebied halen, ook weer in het gebied kwijt te raken. Maar dat valt mee. Het terrein is al een beetje heuvelachtig en dat gaan we met die grond versterken. Zo heffen we het hoogteverschil met de hoger gelegen woningen in de omgeving op."

Lager gelegen parkeerhofjes
Een extra voordeel hiervan is dat de parkeerhofjes in de lagere delen kunnen komen. "Hierdoor, én door er groene hagen omheen te zetten, vallen die hofjes minder op", weet Ton. "Parkeren is sowieso een aandachtspunt. De villa's en tweekappers krijgen twee parkeerplekken op eigen grond, de andere woningen krijgen dus die hofjes. En onder de appartementen komt een parkeergarage."

Monumentale bomen
Maar er is nog iets waarmee rekening gehouden moet worden: de monumentale bomen in het gebied. "Ook dat is een uitdagende puzzel", zegt Ton. "Er staan veel mooie, oude bomen, en daarvan willen wij dat merendeel behouden blijft, omdat ze bijzonder en gezond zijn. De boomspecialisten van Copijn hebben dat keurig in kaart gebracht. We moeten bij de verkaveling dus ook rekening houden met die bomen. En voor bomen die niet mooi of gezond meer zijn, en die we dus wel mogen kappen, geldt een herplantingsplicht."

Start verkoop steeds dichterbij
Ton is inmiddels bezig met de schetsontwerpen. Dit zal worden voorgelegd aan de klankbordgroep, een kwaliteitsteam en aan u als belangstellende tijdens de inloopmarkt. Vervolgens zullen, daar waar mogelijk, eventuele op- en aanmerkingen worden verwerkt naar een voorlopig ontwerp. "We zijn er dus nog niet, maar het moment van de start verkoop komt wel steeds dichterbij."

Op basis van het voorlopig ontwerp starten we met de verkoop met een voor-inschrijvingsovereenkomst. Vervolgens komt er nog een definitief ontwerp en als dat allemaal is goedgekeurd, kunnen de definitieve koop- en aannemingsovereenkomsten worden getekend.

Save the date 31 januari 2015
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is het ontwikkelen van MHT een intensief traject en uitdagende puzzel. Dit alles neemt veel tijd in beslag en vergt de nodige geduld. Wij willen u vragen zaterdag 31 januari 2015 alvast te reserveren voor de tweede inloopmarkt. Wij zullen u medio januari informeren of deze datum definitief doorgang zal hebben en u informeren over de verdere verloop van deze dag en de tijden.

Sluiting tijdens de feestdagen
Ons kantoor is tijdens de feestdagen vanaf zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015 gesloten. Vanaf maandag 5 januari 2015 zijn wij u graag weer van dienst.

Kerstkaart

Het teAM MHT wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,
Namens teAM MHT

Carla Pereira  

Carla Pereira
Klantadviseur

Tel:   030 6097358
E-mail:   MHT@am.nl

Voor meer informatie: www.marinehospitaalterrein.nl

 
 
 

 

 
 

Volg AM via Twitter: twitter.com/InspiringSpace
Al het actuele aanbod van AM vindt u ook op Niki.nl

Niki.nl http://twitter.com/InspiringSpace
 

13-06-2016Eindelijk bouwen aan Vijverpark Overveen
05-04-2016Marinehospitaalterrein in het nieuws
28-01-2016Nieuwsbrief januari 2016
22-10-2015Nieuwsbrief oktober 2015
22-04-2015plattegonden appartementen