Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Nieuwsbrief maart 2015

Woningen en Kavels
Na het invullen van de vele enquêtes, was het eindelijk zover. Op 31 januari 2015 vond de inloopochtend plaats in restaurant De Uitkijk te Bloemendaal. Hier had u de gelegenheid om kennis te nemen van eengezinswoningen, de woningtypen en hun ligging, welke ruimte vergrotende opties er kunnen worden gekozen en binnen welke bandbreedtes de prijzen liggen. Natuurlijk mocht u naast onze eigen opties (zoals eerder mede door u aangegeven), met nieuwe opties komen en daarnaast ook nog vragen stellen over alles wat betrekking heeft op de locatie en de daarop te realiseren woningen en kavels. Zo had u tevens de gelegenheid om uw eerste drie voorkeuren aan te geven voor welke woning u als kandidaat koper wilde opteren.

Appartementen
Voor geïnteresseerden voor de appartementen zal er eveneens een inloopochtend in restaurant De Uitkijk worden georganiseerd. Ook dan is alle relevante informatie voor de appartementen beschikbaar. De datum voor deze inloopochtend hebben wij vastgesteld op zaterdag 18 april 2015 van 10.30 tot 13.30 uur. U kunt tevens uw voorkeur en op- en of aanmerkingen kenbaar maken op een door ons aan u uitgereikt inschrijfformulier, zowel hardcopy als per e-mail.

Voortgang Proces
Alle door ons ontvangen inschrijfformulieren, met de door u aangegeven voorkeuren en bemerkingen, zullen door ons worden beoordeeld en indien mogelijk worden meegenomen in de woningontwerpen. Dit alles leidt tot een voorlopig ontwerp. De woningontwerpen worden nu beoordeeld door het kwaliteitsteam/welstand. Als deze ontwerpen geaccordeerd zijn, kunnen we starten met de voorinschrijving. U zult door ons worden uitgenodigd voor de voorinschrijving om te komen tot een reserveringsovereenkomst van de woning van uw keuze. Voor de appartementen zal een soortgelijk traject worden bewandelt, in een volgende nieuwsbrief zullen wij u hier verder over informeren. De verwachting is dat wij de reserveringsovereenkomsten van zowel de eengezinswoningen als de appartementen voor de zomervakantie kunnen sluiten. Wij verwachten voor het eind van het jaar te kunnen starten met de bouw.

Wisseling van de wacht
U heeft in het verleden al uw vragen en opmerkingen over MHT kunnen stellen en doorgeven aan Carla Pereira. Carla was als makelaar tijdelijk werkzaam binnen de AM organisatie, en deze samenwerking is inmiddels in goed overleg beëindigd. Carla gaat zich concentreren op haar eigen makelaarsbedrijf. Uw nieuwe contactpersoon is André Attasio, hij is te bereiken via telefoonnummer: 030-6097320 en via het bij u bekende mailadres MHT@am.nl. Voor een korte periode zal Carla hem nog op de achtergrond, daar waar nodig, bijpraten en informeren. Voor nadere informatie of vragen over het project, kunt u ons bereiken via ons mailadres MHT@am.nl.

13-06-2016Eindelijk bouwen aan Vijverpark Overveen
05-04-2016Marinehospitaalterrein in het nieuws
28-01-2016Nieuwsbrief januari 2016
22-10-2015Nieuwsbrief oktober 2015
22-04-2015plattegonden appartementen