Logo Marinehospitaalterrein Overveen

Documententatie

Stedenbouwkundig plan (SP)

In het SP zijn de structuur, de aansluiting op de omgeving, randvoorwaarden kaart (getoetst door middel van voorbeeldverkavelingen), de ontsluiting, de openbare ruimte en de overgang openbaar-privé uitgewerkt en in nauwkeurige samenhang vastgelegd.
Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad unaniem een positief besluit genomen over de vaststelling van het SP. Hiermee is het SP definitief geworden.

Klik midden in de brochure voor de fullscreen versie of download het stedenbouwkundig plan(PDF, 25 MB) hier.

Beeldkwaliteit plan (BKP)

Het BKP formuleert ambities ten aanzien van de beeldkwaliteit van de woningen en de openbare ruimte op zich en als onderdeel van hun omgeving. De kwaliteitseisen vormen toetsbare en werkbare richtlijnen voor het ontwerp van de beoogde bebouwing en inrichting van het openbaar gebied. De geformuleerde beeldkwaliteit is gericht op het creëren van samenhang en identiteit.
Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de vaststelling van het BKP.

Klik midden in de brochure voor de fullscreen versie of download het beeldkwaliteitplan plan(PDF, 17 MB) hier.

Bouwenvelop (BE)

De BE is een specifieke uitwerking van het SP, BKP en ontwerp bestemmingsplan. De voornoemde drie documenten geven algemene aanwijzingen en richtlijnen voor bebouwing. In het BE wordt verbeeld wat dit concreet betekent voor het specifieke deelgebied.
Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de vaststelling van het BE.

Ontwerp Bestemmingsplan (BP)

Een BP bepaalt welke planologische functie van toepassing is. Zo wordt in dit plan voor elke bestemming aangegeven of en zo ja binnen welke regels gebouwd mag worden.

Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het ontwerp Bestemmingsplan (BP). Het BP zal nu ter visie worden gelegd en hiermee zal de bestemmingsplan procedure van start gaan

Klik hier om het BP op de site van de gemeente Bloemendaal te bekijken.

Gevels en plattegronden